Haelvoet blog

Design, nieuws en inspiratie

26-01-24 Bedrijfsnieuws




Haelvoet nv investeert in innovatieve personeelsplanning met Team n Time


In het verlengde van haar strategische filosofie om de efficiëntie van zorgpersoneel te maximaliseren, heeft Haelvoet nv besloten deel te nemen aan de kapitaalsverhoging van Team n Time. Deze Gentse scale-up specialiseert zich in het ondersteunen van ziekenhuizen bij het optimaliseren van personeelsplanning op basis van de zorgbehoefte van patiënten.


Zorgpersoneelsplanning 2.0

In een tijd waarin de zorgsector wordt geconfronteerd met een groeiend tekort aan personeel, is het cruciaal om zorgvuldig om te gaan met de beperkte human resources. Team n Time biedt een innovatief softwareplatform dat de onvoorspelbare behoefte aan zorgpersoneel nauwkeurig afstemt op de onvoorziene vraag naar patiëntenzorg. Zo kunnen zorginstellingen de patiëntenzorg optimaliseren en de werklast van het personeel verminderen. Het platform maakt gebruik van geavanceerde algoritmes die geanonimiseerde patiëntendossiers, behandelplannen en uurroosters analyseren, op zoek naar verborgen zorgcapaciteit. Momenteel maken al negen Belgische ziekenhuizen, waaronder UZ Gent, ZOL, AZ Groeninge en GZA, gebruik van dit baanbrekende platform. De kapitaalsverhoging zal gebruikt worden voor een verdere groei in de Benelux en ter financiering van de eerste stappen op de Amerikaanse markt.

Toekomstgericht zorgmanagement

Internationale trends benadrukken dat de vergrijzing leidt tot een stijgende zorgbehoefte, terwijl het aantal beschikbare zorgverleners relatief constant blijft. Het bedrijfsmodel van Team n Time sluit naadloos aan bij de visie van Haelvoet nv, m.a.w. de maximalisatie van zorgpersoneelsefficiëntie. Haelvoet integreert technologische features in haar zorgmeubilair, zoals het Haelvoet Connect Solutions-platform, waarmee bed en patiënt draadloos kunnen worden gemonitord. Beide bedrijven delen de overtuiging dat intelligent zorgmanagement essentieel is om zorgverleners in staat te stellen hun taken op een efficiënte en kwalitatieve manier uit te voeren.

Meer info over Team n Time
Benieuwd over Haelvoet Connect Solutions? Bekijk de video


Foto: Katrijn Van Giel